Disclaimer

Aan de inhoud van www.NLZorgobligatie.nl is de grootst mogelijke zorg besteed. Het is evenwel niet geheel uitgesloten dat de informatie op www.NLZorgobligatie.nl onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Rechthebbenden, zijnde kennispartners, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect voortvloeiende uit het gebruik van onjuiste of onvolkomen informatie op www.NLZorgobligatie.nl. Aan de informatie op www.NLZorgobligatie.nl kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.