Het Adriano Huis

Het Adriano Huis realiseert 22 (zorg)appartementen voor mensen met een verstandelijk beperking in combinatie met ernstige gedragsstoornis in Bergen op Zoom. Dit zorginitiatief is tot stand gekomen in nauw overleg met het ministerie van VWS, Stichting Pluryn en CZ Zorgkantoor. In de appartementen wordt jongeren volgens een nieuw innovatief zorgoncept perspectief geboden op een zelfstandig bestaan.

Financiering

Zorg en inwoning wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De obligatiehouders hebben samen met Triodos bank de aankoop en verbouwing van een bestaand complex gefinancierd. De obligatiehouder kreeg een tweede hyptoheek. In totaal is er €700.000 aan zorgobligaties uitgegeven. 

Visie van het Adriano Huis

Het Adriano Huis heeft als uitgangspunt dat ieder mens gelijkwaardig is en dat ieder mens waardevol is. Iedereen is in zijn beginsel op zoek naar waardering, liefde en erkenning. Binnen Het Adriano Huis zijn dit de grondbeginselen waarop het is gevestigd. Gelijkheid door te focussen op de kwaliteiten van mensen en niet op de beperkingen. 

Oprichters van Het Adriano Huis, de heren El-Khassim en Gillissen, hebben samen ruim 24 jaar ervaring in de zorg en een duidelijke visie ontwikkeld ten aanzien van de doelgroep. Binnen het zorgwerkveld constateerden zij dat er een groot gat ontstaan is in passende zorg voor mensen met een specifiek specialistische zorgvraag (ZZP-7 zorgindicatie). Op verschillende wijzen is getracht dit gat te dichten, maar zonder succes. Samen met het Ministerie van VWS geeft Het Adriano Huis antwoord op de vraag op de acute zorgvragen van verschillende individuele casussen en vinden zij een oplossing voor het grote tekort aan voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met psychische en/of ernstige gedragsstoornissen in de regio West Brabant/Zeeland en Zuid-Holland. 

Belangrijke data:

  • De verbouwing start 1 november 2018
  • Verwachte opening: 1 maart 2019 

Meer over de succesvolle emissie en het initiatief Het Adriano Huis vind je op de nieuwspagina. Klik hier

Emissie succesvol gefinancierd

€ 700.000,-

  • Financieringsduur 7 jaar
  • Rente 5,5%