Voor zorgorganisaties

Een terugtredende overheid waardoor zorgorganisaties zelf de risico’s van hun investeringen moeten dragen, een samenleving die wil participeren in maatschappelijk relevante organisaties en zorgorganisaties die aan hun financieringsbehoeften zelf invulling willen geven. Dat zijn de basiselementen waaruit de behoefte aan een alternatieve financieringsvorm is ontstaan.

Het uitbrengen van obligaties door middel van het NL Zorgobligatie-keurmerk kan voor zorgorganisaties een bijdrage leveren voor het aantrekken van alternatieve financierders. Het NL Zorgobligatie-keurmerk is een kwaliteitskeurmerk voor het uitbrengen van obligaties. Het gebruik van het format van de NL Zorgobligatie is wel aan diverse voorwaarden verbonden, waaronder de onafhankelijke creditrating, de gestandaardiseerde opzet van de prospectus en de leningvoorwaarden. Dit vindt u terug in het document kenmerken.


De NL Zorgobligatie is geschikt voor:

- Herfinanciering van bestaande schuld.
- Financiering op basis van reeds bestaand vastgoed.
- Financiering van stabiele inkomstenstromen.
- Door de stabiele inkomsten en bestaand vastgoed in te zetten als onderpand voor de NL Zorgobligatie word er ruimte vrijgespeeld bij banken voor de financiering van de nieuwe ontwikkelingen van een zorginstelling.
- De geïnteresseerde partijen voor de NL Zorgobligatie gebruiken deze voor het afdrukken van hun relatie lange verplichtingen zodat lange looptijden tot de mogelijkheden behoren. 
- Mogelijke overwaardering op bestaand vastgoed en bedrijfsvoering kan worden ingezet als additioneel onderpand voor bankfinanciering voor nieuwe activiteiten.