Kenmerken

Het document kenmerken beschrijft de achtergrond, opzet en voorwaarden voor het gebruik van het format van de NL Zorgobligatie. De op te richten Vereniging NL Zorgobligatie zal de kenmerken en de sjablonen van de periodieke rapportage en het prospectus blijven doorontwikkelen. NL Zorgobligaties dienen te voldoen aan de kenmerken en sjablonen zoals die gelden op hun moment van uitgifte. De meest recente versie van de Kenmerken NL Zorgobligatie en sjablonen is steeds te vinden op www.NLZorgobligaties.nl.


Het raamwerk van de NL Zorgobligatie omvat:

- Standaardisatie van de leningsvoorwaarden met bijbehorende documentatie. 
- Een verplichte objectieve toetsing van de kredietkwaliteit door een aangewezen rating agency.
- Beschikbaar stellen van macro-economische gegevens over de sector.
- Sjabloon prospectus.
- Een ondersteunend landelijk  communicatiebeleid gecombineerd met structuur om de kwaliteit van het initiatief te bewaken.
- Vast team van ondersteuners (juridisch, fiscaal, accounting, treasury, communicatie etc.) met aangepaste tariefstructuur.